Publikācijas datums:
GND-2017/4
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
20.01.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Aviolidojumu, ceļojumu apdrošināšanas un ar tiem saistīto pakalpojumu nodrošināšana Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/4.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.01.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2017_4.docx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Aviolidojumu, ceļojumu apdrošināšanas un ar tiem saistīto pakalpojumu nodrošināšana Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/4.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 2.februārī nolēmusi piešķirt vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības SIA “Averoja”, reģ. Nr. 40003305784, SIA “EXPLAIN”, reģ. Nr. 40003608073, un SIA “Transporta aģentūra IRBE LNK”, reģ. Nr. 40003130614.

Lemums_2017_4.pdf

Vispariga_vienosanas_GND_2017_4.pdf