Publikācijas datums:
GND-2017/14/ELFLA
Izbeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
28.02.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvdarbi Stāķu dīķa labiekārtošanai projekta ietvaros", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/14/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.03.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2017_14_ELFLA

pielikums_1_buvdarbu_apjomi

pielikums_2_pieteikums_dalibai_iepirkuma

pielikums_3_būvdarbu_saraksts

pielikums_4_specialistu_saraksts

pielikums_5_kvalifikacijas_un_darba_pieredzes_apraksta_forma

pielikums_6_apaksuznemeja_forma-3

pielikums_7_finansu_piedavajuma_forma

pielikums_8_liguma_projekts

Buvprojekts

Buvatlauja

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvdarbi Stāķu dīķa labiekārtošanai projekta ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/14/ELFLA.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 14.martā nolēmusi izbeigt iepirkumu, jo nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums.