Publikācijas datums:
GND-2016/71
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Nexia Audit Advice"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 37 200,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
27.09.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Finanšu revīzijas pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/71.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.10.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_71.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Finanšu revīzijas pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/71.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 10.oktobrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "Nexia Audit Advice", reģ. Nr. 40003858822, ar līgumcenu bez PVN 37 200,00 EUR.

Lemums_GND_2016_71.pdf

Ligums_SIA_Nexia_Audit_Advice.pdf