Publikācijas datums:
GND-2015/46
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „ĢL Konsultants”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 16679,54 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
24.09.2015.

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Iekšējo inženiertīklu izbūve un apkures sistēmas pievada izbūve Tirzas pamatskolas „Skoliņas” ēkā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/46.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.10.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

Citi dokumenti

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Iekšējo inženiertīklu izbūve un apkures sistēmas pievada izbūve Tirzas pamatskolas „Skoliņas” ēkā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/46.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 6.oktobrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „ĢL Konsultants”, reģ. Nr. 40103242818, ar līgumcenu EUR 16679,54 bez PVN.

Missing multivides elements.