Publikācijas datums:
GND-2016/63
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Vidzemes Būvnieks”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN EUR 119998,89
Rezultātu publicēšanas datums
01.09.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Jauniešu centra “Bāze” jumta konstrukciju pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/63.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.09.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Jauniešu centra “Bāze” jumta konstrukciju pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/63.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 15.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Vidzemes Būvnieks”, reģ. Nr. 43203003526, ar līgumcenu bez PVN EUR 119998,89.