Publikācijas datums:
GND-2017/8/ELFLA
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “AMBERGOLD”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 30896.91 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
15.02.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Meliorācijas sistēmas atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/8/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.03.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2017_8.doc

Pielikumi

buvprojekts_melioracijai.zip

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Meliorācijas sistēmas atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/8/ELFLA.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 2.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “AMBERGOLD”, reģ. Nr. 44103058866, ar līgumcenu bez PVN 30896.91 EUR.

Lemums_GND_2017_8_ELFLA

Ligums_SIA_Ambergold