Publikācijas datums:
GND-2016/105/ELFLA
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Vidzemes Būvnieks”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 14936,24 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
20.12.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/105/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.01.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_105.doc

ranka-pielik.zip

Buvprojekts.pdf

Buvatlauja.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/105/ELFLA.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 12.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Vidzemes Būvnieks”, reģ. Nr. 43203003526, ar līgumcenu bez PVN 14936,24 EUR.

Lemums_2016_105.pdf

Ligums_SIA_Vidzemes_Buvnieks.pdf