Publikācijas datums:
GND-2016/85
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Manta”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 4860,33 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
27.10.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Zāles pļāvēja – raidera iegāde Gulbenes ovada valsts ģimnāzijas stadiona vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/85.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.11.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_85.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Zāles pļāvēja – raidera iegāde Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/85.

Gulbenes novada domes iepirkuma komisija 2016.gada 10.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Manta”, reģ. Nr. 45403002517, ar līgumcenu bez PVN 4860,33 EUR.

Lemums_GND_2016_85.pdf

Ligums_SIA_Manta.pdf