GND-2013/46
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNLPP 2013/4
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2013/45/ELFLA
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvniecības tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Gulbenes novada valsts ģimnāzijai

Piegādātājs / izpildītājs
AS „Komunālprojekts"
Līgumsumma
bez PVN Ls 6050,00
GND-2013/44
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNDPP 2013/4/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

ERAF līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciemā" bvuzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
Imants Akmentiņš
Līgumsumma
bez PVN Ls 1950.00
GNSPP 2013/7/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā"

Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Siltumkomforts"
Līgumsumma
bez PVN EUR 101465,33
GND-2013/42/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Tranzītielu rekonstrukcijas 4. kārta

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Vertex projekti"
Līgumsumma
bez PVN Ls 3696,73
GND-2013/40/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Dzelzceļa ielas stāvlaukuma tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „C projekti"
Līgumsumma
bez PVN Ls 3095,58
GND-2013/41/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2013/35/ERAF
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2014.gadā

Piegādātājs / izpildītājs
AS „Latvijas autoceļu uzturētājs"
GNGPP-2013/4
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā" būvuzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
Pilnsabiedrību "Akorda&KPR"
Līgumsumma
bez PVN Ls 2874,00
GNBPP-2013/04/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GN TPP-2013/1/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LPP 2013/4/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2013/32
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNGPP-2013/3
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Degvielas iegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
AS "Virši-A"
Līgumsumma
bez PVN Ls 9277.00
SPP-2013/5
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GN LPP-2013/10/ ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Piena produktu piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas pamatskolai 2013./2014. m.g.

Piegādātājs / izpildītājs
A/S „Rankas piens”
Līgumsumma
LVL 1088,42,- bez PVN, ar PVN 1316,99
GNGPP 2013/4
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2013/31/
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNGPP /5056/ 2013/3
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Piegādātājs / izpildītājs
PS „RRCI"
Līgumsumma
bez PVN Ls 88810,33
GND-2013/28/KPFI
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana

Piegādātājs / izpildītājs
PS „RRCI"
Līgumsumma
bez PVN Ls 149888,88
GND-2013/27/KPFI
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2013/30
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNDPP -2013/4
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GN SPP -2013/4
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Malkas piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Dzirnavkalns J"
Līgumsumma
bez PVN Ls 17472.00
GN SPP -2013/3
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Telpu tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „3 OZOLIŅI”
Līgumsumma
Ls 18179,24 bez PVN
GNGPP-2013/2
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2013/26/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2013/21
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2013/25/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Rēzeknes ielas rekonstrukcijas autoruzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Vertex projekti"
Līgumsumma
bez PVN Ls 1780,00
GND-2013/24/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Degvielas iegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
AS „Virši - A"
Līgumsumma
Ls 11175,00 bez pievienotās vērtības nodokļa
GNDPP -2013/2
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis" rekonstrukcijas būvuzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „BaltLine Globe”
Līgumsumma
bez PVN Ls 2500,00
GND-2013/23/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis" rekonstrukcija

Piegādātājs / izpildītājs
personu apvienību SIA "Rufs" un SIA „ZDZ"
Līgumsumma
bez PVN Ls 160537,98
GND-2013/17/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2013/20
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2013/18
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Kancelejas preču piegāde

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „VIDZEMES PAPĪRS"
Līgumsumma
bez PVN Ls 3392,73
GND-2013/19
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNDPP -2013/3
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Degvielas iegāde Litenes pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
A/S „Virši A"
Līgumsumma
bez PVN Ls 10339,20
GN LPP-2013/7
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja vienkāršotā renovācija un teritorijas labiekārtošana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „RUFS"
Līgumsumma
bez PVN Ls 21961,57
GND-2013/16
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Druvienas pagasta administratīvās ēkas tualešu vienkāršotā renovācija

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Vidzemes būvnieks"
GNDPP 2013/3
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA "BELSS"
Līgumsumma
LVL 4 708,00 (bez PVN)
GNLPP 2013/3/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Belss"
Līgumsumma
Ls 4362,00 bez pievienotās vērtības nodokļa
GNBPP 2013/3/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2013/12
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Pasažieru autobusa piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei

Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Formula Serviss"
Līgumsumma
LVL 19 950,00 (bez PVN)
GNLPP-2013/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2013/14
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2013/13
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2013/11
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2013/15
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNLPP 2013/5
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldei

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „ BMB INVEST"
Līgumsumma
Ls 17440,00 bez PVN
GN LPP 2013/4
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Jauna traktora un aprīkojuma iegāde Gulbenes labiekārtošanas iestādei

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „M.T.Z.-Serviss"
Līgumsumma
bez PVN Ls 11396,69
GND-2013/10
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Blaumaņa ielā, Gulbenē

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „RUBATE"
Līgumsumma
bez PVN Ls 33186,91
GND-2013/09
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNDPP 2013/2/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2013/06
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvuzraudzība "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Galgauskas ciemā"

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Sistēmeksperts"
Līgumsumma
LVL 2190,00 bez PVN
GNGPP /5056/ 2013/2 ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Šķeldas piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „IMU"
Līgumsumma
bez PVN Ls 33600,00
GND-2013/08
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Litenes pagasta ūdenssaimniecības attīstībai

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „ LL Premium Designs"
Līgumsumma
Ls 6112.00 bez pievienotās vērtības nodokļa
GN LPP-2013/1/ ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Blaumaņa ielā, Gulbenē

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „RUBATE"
Līgumsumma
bez PVN Ls 26217,66
GND-2013/07
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciemā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „LL Premium Designs"
Līgumsumma
Ls 6112,00 bez pievienotās vērtības nodokļa
GN SPP 2013/01/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
-
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
-
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Ozolkalna ciemā” būvuzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „MCD"
Līgumsumma
bez PVN Ls 3499,00
GNBPP-2013/02/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Malkas piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām 2013.gadam

Piegādātājs / izpildītājs
kopuzņēmums SIA „LATSIN" un Aivars Berkolds
GNBPP - 2013/01
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNJPP - 2013/01
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes novada domes izdevuma „Gulbenes Novada Ziņas" iespiešana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala"
Līgumsumma
bez PVN Ls 4664,00
GND-2013/05
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNDPP- 2013/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Sociālās aprūpes centra izveidošana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA Āboltiņa būvuzņēmums „AG"
Līgumsumma
bez PVN Ls 33600,00
GND-2013/04
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums