Gulbenes lauksaimnieku biedrībai 20 gadi

2023.gada 12.martā savu 20 gadu darbību atzīmēja biedrība "Gulbenes lauksaimnieku biedrība".

Gulbenes lauksaimnieku apvienība dibināta 2003.gada 12.martā. 2005.gadā apvienību pārreģistrēja par biedrību un tika izveidots konsultāciju birojs Gulbenē. Biedrības valdes priekšsēdētājs ir Andris Gargurnis, kuram 2004.gadā pievienojās lauksaimnieku konsultante Mudīte Motivāne.

Biedrība sniedz informāciju par ES strukturālo un citu fondu finansējumu un Latvijas valsts subsīdijām. Tā ir konsultāciju vieta novada zemniekiem, lai noskaidrotu sev neskaidros jautājumus, kā arī nenokavētu un izmantotu iespēju pretendēt un saņemt ES fondu līdzekļus, subsīdijas. Biedrība organizē arī informatīvus pasākumus un piedāvā doties pieredzes apmaiņas braucienos ne tikai pa Latviju, bet arī ārpus tās robežām.

Lauksaimnieki ar biedrības atbalstu ir kļuvuši savstarpēji saliedētāki, kā arī labprāt dalās pieredzē ar citiem  domu  un darba biedriem. Šobrīd izveidojusies laba sadarbība ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi un citu novadu lauksaimnieku biedrībām. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Zemnieku Saeimu.

Gulbenes novada pašvaldība vēl veiksmi un daudz ražīgu darba gadu, lai rūpes par mūsu zemi un tās apsaimniekošanu neizzūd.