Attēls ar Gulbenes novada ģerboni

2024. gada 11. aprīlī plkst.8:30 notiks Gulbenes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde.

Darba kārtība: 

0. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

1. Par kustamās mantas – kokmateriālu 134,4 m3 apjomā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Lelde Bašķere

Lēmumprojekts