Vizuālis: Viedokla izteikšana saistošajiem noteikumiem par tūrisma nolikumu

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas paver iedzīvotājiem daudz plašākas iespējas iesaistīties pašvaldību darbā. Viena no iespējām - ikvienam interesentam ir iespēja izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektiem.

Pašlaik sabiedrības viedokļa noskaidrošanai Gulbenes novada pašvaldībā ir nodoti sekojoši saistošo noteikumu projekti:

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums.

Ar saistošajiem noteikumiem un viedokļa izteikšanas kārtību var iepazīties: https://www.gulbene.lv/lv/saistosie-noteikumi-projekti