Vizuālis: informācija par NĪN paziņojuma saņemšanu

Aicinām izmantot iespēju saņemt maksāšanas paziņojumus elektroniski, kā arī atgādinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos.

 Pieteikties elektronisko paziņojumu saņemšanai var:

- portālā www.epakalpojumi.lv (sadaļā "Nekustamais īpašums", pakalpojums "E-pasta un SMS pieteikums");

- klātienē Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā klātienē Ābeļu ielā 2, Gulbenē;

- klātienē pagastu pārvaldēs;

- nosūtot iesniegumu pa pastu uz Gulbenes novada pašvaldību, Ābeļu ielā 2, Gulbenē;

- nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: vpvkac@gulbene.lv vai uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi

Iesnieguma veidlapa "Iesniegums maksāšanas paziņojuma saņemšanai pa  e-pastu":  https://www.gulbene.lv/lv/par-nekustama-ipasuma-nodokli

* Aktivizējiet savu oficiālo elektronisko adresi (e-adresi), lai ātrāk un videi draudzīgāk saņemtu gan NĪN dokumentus, gan citu korespondenci no pašvaldības un valsts institūcijām.

Juridiskām personām ir pienākums aktivizēt e-adresi jau no 2023. gada 1. janvāra!