Izglītības ziņas Projekts
Attēls: projekts Escape Exclusion noslēdzies dalībnieki

Escape Exclusion – Educational inclusive escape adventures for schools and youth work  (Izglītojoši un iekļaujoši izlaušanās piedzīvojumi skolām un jaunatnes darbiniekiem)

Projekta mērķis bija radīt jaunus iekļaujošus un izglītojošus metodiskos rīkus skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem, izmantojot brīvā laika pavadīšanas spēles - izlaušanās istabas (Escape room) pieeju. Projekta darbības laikā starptautiski dalījāmies pieredzē un mācījāmies cits no cita, tādejādi paplašinot savu pedagoģisko kompetenci.

Viens no galvenajiem uzdevumiem projektā bija veidot iekļaujošu vidi klasē un skolā kopumā, aktualizējot dažādas sociālās tēmas. Tāpēc katra no dalībvalstu komandām izvēlējās kādu no iekļaujošajām tēmām. Kā piemēram – sevis pieņemšana, plaisa starp paaudzēm, patstāvība (autonomija) cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem un citas. Balstoties uz šo tēmu, tika veidoti mācību materiāli ar izlaušanās istabas elementiem. Šajā posmā secinājām, ka radošumam nav robežu. Sociāli smagas tēmas var pasniegt ļoti kreatīvā un aizraujošā veidā.

Kā piemēram, Gulbenes novada vidusskolas skolotājas Vita Medniece un Zita Grinberga izstrādāja izlaušanās piedzīvojumu – nodarbību (mugursomas formātā) par ļoti aktuālu tēmu – sevis pieņemšana. Izlaušanās piedzīvojums veidots pēc Mirjamas Presleres stāsta “Rūgtā šokolāde” motīviem un paredzēta vecāko klašu skolēniem (8.-12. klasei).

Bet Tirzas pamatskolas skolotāja Gunta Gruņiere un jauniešu centra “B.u.M.s” vadītāja Jana Keibeniece (Kalniņa) aktualizēja tēmu piederība un kopējā atbildība par iekļaujošas sabiedrības veidošanu. Tika izstrādāts mācību materiāls, kas balstīts uz stāstu par pazudušiem jauniešiem, pavedienu risināšanu un kopīgu risinājuma meklēšanu.

Izstrādājot moduļus - spēles, tika piedomāts, lai dalībnieki ir iesaistīti un katram ir iespēja tikt uzklausītam un sniegt savu pienesumu.

Projekta laikā ar saviem izstrādātajiem moduļiem iepazīstinājām ne tikai skolēnus, bet arī kolēģus. Viņi atzina, ka izglītības sistēmai ļoti vajadzīgas šādas jaunas, inovatīvas un nebijušas metodes. Un liels gandarījums bija savstarpējo stundu vērošanu laikā pamanīt dažādus izlaušanās istabas elementus mācību procesā kā organisku tā sastāvdaļu.

Projektam ir izveidota mājas lapa. Šajā mājas lapā (https://lookingatlearning.net/) Jūs variet atrast mūsu izstrādātos atbalsta rīkus gan no EE projekta, gan no citiem  iepriekš īstenotiem projektiem. Savukārt šeit - https://lookingatlearning.net/escape/?page_id=870    -  Jums ir pieejami dažādi atbalsta rīki - rokasgrāmatas, ieteikumi izlaušanās piedzīvojumu veidošanai, kā arī konkrēti izstrādāti un aprakstīti izlaušanās piedzīvojumu moduļi, kurus variet  izmantot uzreiz vai adaptēt, veidojot savu inovatīvo mācīšanās vidi vai konkrētas mācību stundas. Materiāli pieejami latviešu, angļu, itāļu, spāņu un holandiešu valodās.

Ja ir jautājumi, droši sazinieties ar mums – Lauris Šķenders, lauris.skenders@gulbene.lv.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.