Projekti

Laikā no 2015.gada marta līdz 2017.gada februārim triju valstu – Latvijas, Nīderlandes un Spānijas – izglītības un jaunatnes darbinieki projekta "Looking@learning" ietvaros mācījās, analizēja un apkopoja dažādas pieredzes un stāstus, lai meklētu jaunas idejas un iespējas radošas un efektīvas mācību vides veidošanai, respektējot visus trīs mācīšanās vides aspektus - saturs, emocionālais konteksts un fiziskā vide.

Piedāvājam iepazīties ar dažādiem, projekta ietvaros tapušiem, metodiskajiem materiāliem.

 

Situācijas analīze „Pirmais skats uz mācīšanos” par radošu mācību vidi Eiropā.

Situācijas analīze un ieteikumi par radošu mācīšanās vidi.

Pētījums un infografikas „Radošas mācīšanās vides atslēgas elementi”.

 

Eduesc@peroom jeb mācīšanās izlaušanās istabas.

Euduesc@peroom idejas apraksts, tās veidošanas rokasgrāmata un piemēri, kas soli pa solim skaidro mācīšanās izlaušanās istabas veidošanas metodiku.

 

Video stāsti un TV sižeti