Projekti Peldošā sala
Attēls: Interreg projekta “BioFloat” atklāšanas pasākuma dalībnieki Tallinā

No 20. līdz 21. februārim Tallinā, Igaunijā norisinājās Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas Interreg projekta “BioFloat” atklāšanas pasākums, kurā tikās visi projekta partneri un pieaicinātie speciālisti. Gulbenes novada pašvaldību šajā pasākumā pārstāvēja Attīstības un iepirkumu nodaļas  vecākā projekta vadītāja Alise Rubene – Dūne.

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt projekta partnerus ar informāciju un apspriest jautājumus, kas saistīti ar projekta realizēšanas gaitu – peldošo salu izstrādi, mērķu sasniegšanas plānu, projekta administrēšanas procesu, ar publicitāti saistīto aktivitāšu īstenošanas gaitu un citiem ar projektu saistītiem jautājumiem. Pasākuma laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar līdzīgiem piemēriem un praksi Eiropā, kā arī ar zinātnieku un speciālistu sagatvotajiem materiāliem un informāciju, par dažādiem aspektiem, kas jāņem vērā ieviešot projektu.

Projekta ietvaros Gulbenes novadā plānots izvietot peldošo salu Gulbenes pilsētas Dzirnavu dīķī, kas ļaus monitorēt un dabiskā veidā attīrīt ūdenstilpi no ienākošajiem pilsētvides piesārņojumiem. Projekta vadošais partneris ir Latvijas Hidroekoloģijas institūts, pārējie projekta partneri ir Stokholmas Vides institūta Tallinas centrs, Igaunijas Dabaszinātņu universitāte, Latvijas ornitoloģijas biedrība, ALPS ainavu darbnīca, Gulbenes novada pašvaldība un Cēsu novada pašvaldība.

Projektu "BioFloat" (EE-LV00026) finansē Interreg VI-A Igaunijas - Latvijas programma. 2021.-2027.gadam. Vairāk par projektu