Statuss:
Īstenošanā
Dārza pērles īstais logo

Projekta nosaukums: “Floating islands as biodiversity pit stops and pollution cut outs towards more resilient cities”/“Peldošās salas kā bioloģiskās daudzveidības pieturas un piesārņojuma mazinātāji pilsētu adaptācijas veicināšanai”

Projekta numurs: EE-LV00026

Projekta īstenotājs: Gulbenes novada pašvaldības administrācija

Īstenošanas laiks: 27.11.2023.- 31.10.2027.

Projekta mērķis - rast risinājumus 3 pilotētu peldošo salu koncepciju veidā, lai inovatīvā veidā risinātu kopējās problēmas saistībā ar bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un smagu, sarežģītu ūdens piesārņojumu mazināšanu pilsētu vai daļēji pilsētu ūdeņos, kā arī lai palielinātu kopējo izpratni par zaļo infrastruktūru kā bioloģiskās daudzveidības patvērumu pilsētā.

Projekta ietvaros Gulbenes novadā plānots izvietot peldošo salu Gulbenes pilsētas Dzirnavu dīķī, kas ļaus monitorēt un dabiskā veidā attīrīt ūdenstilpi no ienākošajiem pilsētvides piesārņojumiem.

Projekta partneri:

Projekta vadošais partneris - Latvijas Hidroekoloģijas institūts/ Latvian Institute of Aquatic Ecology.

Pārējie projekta partneri:

Stokholmas Vides institūta Tallinas centrs/ Stockholm Environment Institute Tallinn Centre

Igaunijas Dabaszinātņu universitāte/ Estonian University of Life Sciences

Latvijas ornitoloģijas biedrība,SIA/  Latvian Ornithological Society

ALPS ainavu darbnīca, SIA/ ALPS landscape atelier

Gulbenes novada pašvaldība/ Gulbene Municipality.

Cēsu novada pašvaldība/ Cesis Municipality

Finansējums:

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 714’904.00 EUR,

no tām Gulbenes novada pašvaldības projekta daļas izmaksas – 80 000,00 EUR, t.sk.:

ERAF finansējums 80% – 64 000,00 EUR;

Valsts budžeta līdzfinansējums  10 % – 8 000,00 EUR.

Pašvaldības līdzfinansējums  10 % – 8 000,00 EUR.

 

Projekta oficiālā informācija atrodama https://estlat.eu/en/supported-projects/estlat-2021-2027

 

Attēls: Interreg projekta “BioFloat” atklāšanas pasākuma dalībnieki Tallinā