Telpu noma vai zemes noma
Zemes noma
gads
2022
pieteikšanās līdz mēnesis
Oktobris

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 009 0122

Stacijas iela 10A, Gulbene, Gulbenes nov.

1300

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

44,46

9,34

53,80

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@gulbene.lv.