Statuss:
Noslēdzies
att

Projekta nosaukums: Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošana

Numurs: 19-07-AL05-A019.2202-000002

Projekta īstenotājs: Gulbenes novada pašvaldība

Īstenošanas laiks: 11.06.2019. – 08.12.2020.

Finansējums:

  • Kopējās plānotās izmaksas – 34 592,51 EUR
  • Attiecināmās izmaksas – 25 000,00 EUR, t.sk.:
  • ELFLA finansējums (90% no attiecināmajām izmaksām) – 22 500,00 EUR
  • Pašvaldības līdzfinansējums (10 % no attiecināmajām izmaksām) – 2 500,00 EUR
  • Neattiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums) – 9 592,51 EUR

Mērķis:

Litenes nometnes vietas kā vēsturiskas vietas sakārtošana, pieejamības un kvalitātes uzlabošana, kā arī iedzīvotāju un tūristu kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošana un dažādošana, un sabiedrības izglītošanas vēsturiskos jautājumos veicināšana.

Mērķa grupa: ikviens Litenes pagasta un Gulbenes novada iedzīvotājs, kā arī citu novadu iedzīvotāji un tūristi.

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības:

  1. izveidots karoga masts ar skatu platformu;
  2. labiekārtota ugunskura vieta;
  3. uzstādīti informatīvi stendi.