Statuss:
Noslēdzies
att

Numurs: 2014-2-LV02-KA205-000575

Projekta īstenotājs, vadošais partneris: biedrība “Humana People to People in Latvia”

Sadarbības partneri: Gulbenes novada dome, Youth exchange service (Nīderlande), Stichting Merakel (Nīderlande), Associacion Possibilidades de Futuro (Spānija), Espacio Joven Ayuntamiento de Maracena (Spānija)

Īstenošanas laiks: 01.03.2015. – 28.02.2017.

Finansējums

Gulbenes novada domes dalībai projektā:

Kopējās izmaksas – EUR 16 345,00

ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansējums – EUR 16 345,00

Pašvaldības priekšfinansējums (20 % no kopējām izmaksām) – EUR 3269,00

Mērķis

Projekta mērķis ir radīt vietu un atbalstu formālās un neformālās izglītības profesionāļu starp-sektoru sadarbībai, kas vērsta uz inovācijām izglītībā, lai veidotu mūsdienīgu un veiksmīgu mācīšanās vidi jauniešiem viņu mācību procesā.

Projekta specifiskie mērķi:

  1. Saprast jauniešu mācīšanās vajadzības un apstākļus, kādi ir nepieciešami, lai veidotu „dabīgu” un „paša vadītu” (self – directed) mācīšanos, balstoties uz pētījuma par mācīšanās vidi rezultātiem.
  2. Veicināt sadarbību starp formālo un neformālo izglītību.
  3. Dalīties ar teorētisko bāzi un jēdzieniem par mācīšanos un mācīšanās veicināšanu.
  4. Organizēt vietējās un starptautiskās apmācības, lai izzinātu kā radošums un „dabiska” vide var radīt jaunu mācīšanās uztveri.
  5. Izzināt jaunas izglītības metodes un radīt inovatīvus izglītības rīkus plašam jauniešu lokam, tajā skaitā jauniešiem ar ierobežotām iespējām.
  6. Atbalstīt dalībniekus noteikt viņu personīgos/specifiskos dabiskas mācīšanās veidus un izzināt kā radošums un vide var radīt izmaiņas mācīšanās efektivitātē.

Apraksts

Kopumā projektā darbosies vairāk nekā 10 dalībnieki (organizācijas) no iesaistītajām valstīm, lai:

  1. veiktu formālās un neformālās izglītības mācīšanās vides situācijas izpēti katrā iesaistītajā valstī,
  2. izstrādātu praktisku mācīšanās līdzekli - metodoloģiju, lai veicinātu radošu mācīšanās procesu,
  3. veiktu pētījumu par radošu mācīšanās vidi – balstoties uz situācijas izpēti katrā valstī, tiks identificēti elementi, kas būtu jāņem vērā, lai veidotu mācīšanās vidi radošam un inovatīvam mācīšanās procesam formālās un neformālās izglītības iestādēs.

Projekta mājaslapa: http://lookingatlearning.eu
Facebook.com adrese: www.facebook.com/lookingatlearning