Statuss:
Īstenošanā
logo

Projekts "Vidzeme iekļauj"

Vadošais partneris

Vidzemes plānošanas reģions

Visas projekta darbības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Smiltenes, Valkas, Valmieras un Varakļānu novada pašvaldībām, kā arī VSAC "Latgale" filiāli “Litene” un VSAC "Zemgale" filiālēm “Rūja” un “Valka”.

Īstenošanas laiks: 01.12.2015. – 31.12.2023.

Projekta kopējais budžets: kopējās izmaksas ir 11 579 801.00  EUR, tai skaitā 85% (9 842 830.85 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. 

Projekta numurs: Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003

Apraksts

Deinstitucionalizācijas ietvaros tiek plānota sociālās aprūpes iestādēs mītošo klientu vajadzību izpēte un individuālajām vajadzībām atbilstošas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība pašvaldībās, speciālistu apmācība jaunu pakalpojumu sniegšanā, kā arī dažādi citi pasākumi, lai pārtrauktu klientu ievietošanu institūcijās, piedāvājot alternatīvus pakalpojumus. Jāpiemin gan, ka sagatavot dzīvei sabiedrībā paredzēts tikai tos klientus, kuri, saskaņā ar novērtēšanas komisijas atzinumiem, būs spējīgi uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus sociālās aprūpes iestādēm. Projektu plānots īstenot līdz 2022. gada beigām.

Lasīt vairāk http://www.vidzeme.lv/lv/projekts_vidzeme_ieklauj

 

Ziņu raksti par aktivitātēm:

Attēls: projekta “Vidzeme iekļauj” noslēguma pasākuma dalībnieki
Attēls ar Vidzemes plānošanas reģions pasākumā “Zīmējam nākotni” dalībniekiem
Sadarbibas vizite
att
att
Attēls: projekta Vidzeme iek;lauj aktivitāte 2023.gada aprīlī
Attēls: Vīru brokastis Gulbenē dalībnieki
Iekļaujošā nedēļa – paliekoša aktivitāte iedzīvotāju izpratnes veicināšanai.Tirza