Darbinieki

Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja Guna Švika.

Komiteju sastāvs ievēlēts 08.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē

Grozījumi

2022.gada 22.decembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.26; 4.p.)

  1. IZDARĪT Gulbenes novada domes 2021. gada 8. jūlija lēmumā Nr. GND/2022/815 (ārkārtas sēdes protokols Nr.10; 3.p.) “Par deputātu ievēlēšanu Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sastāvā” grozījumu un aizstāt vārdus “Tautsaimniecības komiteju” ar vārdiem “Attīstības un tautsaimniecības komiteju”.
  2. Lēmums stājas spēkā 2023. gada 1.janvārī.

Ar 17.01.2024. Attīstības un tautsaimniecības komitejas lēmumu (protokols Nr.1; 17.p.) parAttīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Gunārs Ciglis.