Darbinieki

Komiteju sastāvs ievēlēts 08.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē

Grozījumi

2022.gada 22.decembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.26; 4.p.)

  1. IZDARĪT Gulbenes novada domes 2021. gada 8. jūlija lēmumā Nr. GND/2022/815 (ārkārtas sēdes protokols Nr.10; 3.p.) “Par deputātu ievēlēšanu Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sastāvā” grozījumu un aizstāt vārdus “Tautsaimniecības komiteju” ar vārdiem “Attīstības un tautsaimniecības komiteju”.
  2. Lēmums stājas spēkā 2023. gada 1.janvārī.