APSTIPRINĀTA

28.12.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.20; 41.p)

 • Komisijas locekļi:
  • Amanda Krišjāne - Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” struktūrvienības “Rankas pagasta jauniešu iniciatīvas centrs “B.u.M.s.” jaunatnes lietu speciāliste;
  • Valērija Stībele - Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” vadītāja;
  • Lauris Šķenders – Gulbenes novada Izglītības pārvaldes projektu vadītājs;
  • Sendija Leona – Gulbenes novada jauniešu domes pārstāve;
  • Ilvita Kļaviņa – Gulbenes novada bibliotēkas bibliotekāre – eksperte;
  • Jānis Stībelis – Gulbenes novada Sporta pārvaldes sporta pasākumu organizators;
  • Anatolijs Savickis – Gulbenes novada domes deputāts;
  • Iveta Zvaigzne – Gulbenes novada vidusskolas direktora vietniece (izglītības jomā);
  • Dāvis Strazdiņš – Gulbenes novada vidusskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvis;
  • Laura Jermacāne - Gulbenes novada kultūras centra Jaungulbenes tautas nama vadītāja;
  • Amanda Vebruāle – biedrības “Gulbenes Rotari klubs” pārstāve;
  • Inese Sedleniece - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Attīstības un iepirkumu nodaļas projekta vadītāja (uzņēmējdarbības jautājumos);
  • Rūta Borodkina - Gulbenes novada sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem.
Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols
16.04.2024. plkst.15:00 Gulbenes novada jauniešu centrā "Bāze"