APSTIPRINĀTA

29.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.11, 91.p.

IZMAIŅAS

25.11.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.21, 98.p.

27.01.2022.Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.1, 32.p.

Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisija

 • Priekšsēdētājs:
  • Anatolijs Savickis – Gulbenes novada domes deputāts;
 • Priekšsēdētāja vietniece:
  • Inese Lesiņa - Gulbenes novada sociālās aprūpes centra „Siltais" vadītāja;
 • Komisijas locekļi:
  • Dace Kablukova - Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja;
  • Vija Medne – Gulbenes novada Izglītības pārvaldes metodiķe;
  • Sandra Dikmane – Gulbenes Mākslas skolas direktore;
  • Ineta Maltavniece – Lejasciema pamatskolas direktore;
  • Normunds Audzišs - Gulbenes novada domes deputāts;
 • Sekretārs:
  • Lauma Silauniece - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Juridiskās un personālvadības nodaļas juriste.
Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols

 06.02.2024. plkst.15.00

Ābeļu iela 2, Gulbene