APSTIPRINĀTA

29.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.11, 91.p.

Izmaiņas

25.11.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.21, 98.p.

27.01. 2022.Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.1, 32.p.

Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisija

 • Priekšsēdētājs:
  • Anatolijs Savickis – Gulbenes novada domes deputāts;
 • Priekšsēdētāja vietniece:
  • Inese Lesiņa - Gulbenes novada sociālās aprūpes centra „Siltais" vadītāja;
 • Komisijas locekļi:
  • Dace Kablukova - Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja;
  • Vija Medne – Gulbenes novada Izglītības pārvaldes metodiķe;
  • Sandra Dikmane – Gulbenes Mākslas skolas direktore;
  • Ineta Maltavniece – Lejasciema vidusskolas direktore;
  • Normunds Audzišs - Gulbenes novada domes deputāts;
 • Sekretārs:
  • Pilda administrācijas vadītāja nozīmēts darbinieks.