29.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē nolemj apstiprināt Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu (protokols Nr.11, 93.p.).

Izmaiņas

25.11.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.21, 98., 99.p.

 

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadales komisija

 • Priekšsēdētāja:
  • Dace Kablukova - Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja;
 • Priekšsēdētāja vietniece:
  • Aija Kļaviņa - Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja;
 • Komisijas locekļi:
  • Atis Jencītis – Gulbenes novada domes deputāts;
  • Vineta Jogure – Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotāja;
  • Mārīte Kļaviņa – Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotāja;
 • Sekretāre:
  • Iveta Šolina - Gulbenes novada Izglītības pārvaldes lietvede.