APSTIPRINĀTA

29.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.11, 93.p.).

GROZĪJUMI

25.11.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.21, 98., 99.p.

28.04.2022. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.8, 38.p)

28.12.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.20; 81.p.)

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadales komisija

 • Priekšsēdētāja:
  • Dace Kablukova - Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja;
 • Priekšsēdētāja vietniece:
  • Gundega Upīte - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļas ekonomiste;
 • Komisijas locekļi:
  • Atis Jencītis – Gulbenes novada domes deputāts;
  • Vineta Jogure – Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotāja;
  • Mārīte Kļaviņa – Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotāja;
 • Sekretāre:
  • Iveta Šolina - Gulbenes novada Izglītības pārvaldes lietvede.
Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols
16.01.2024 videokonferences režīmā