Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvs apstiprināts 29.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.11. 92.p.

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

 • Priekšsēdētājs: 
  • Lauris Šķenders - Gulbenes novada Izglītības pārvaldes projektu vadītājs;
 • Komisijas locekļi:
  • Aivars Circens - Gulbenes novada domes deputāts;
  • Laima Priedeslaipa - Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās un personālvadības nodaļas vecākā juriste;
 • Sekretāre:
  •  Iveta Šolina - Gulbenes novada Izglītības pārvaldes lietvede.