29.06.2017. Gulbenes novada domes sēdē apstiprināts Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvs (protokols Nr.9, 51.§)

Izmaiņas 26.10.2017. Gulbenes novada domes sēdē protokols Nr.14, 38.§

Izmaiņas 30.05.2019. Gulbenes novada domes sēdē protokols Nr.8, 18.§

Izmaiņas 25.07.2019. Gulbenes novada domes sēdē protokols Nr.11, 38.§

Izmaiņas 30.09.2019. Gulbenes novada domes sēdē protokols Nr.16, 8.§

Izmaiņas 27.05.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 6, 103.p. 

Izmaiņas 26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.14, 52.p.

Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisija

 • Priekšsēdētājs:
  • Sanita Mickeviča - Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās un personālvadības nodaļas vadītāja;
 • Komisijas locekļi:
  • Jānis Antaņevičs – Gulbenes novada Sociālā dienesta vadītājs;
  • Juris Duļbinskis – Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vadītājs;
  • Ainārs Brezinskis - Gulbenes novada domes deputāts;
  • Guna Pūcīte - Gulbenes novada domes deputāte.
 •  Sekretāre:
  • Lelde Bašķere - Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas galvenā zemes lietu speciāliste.