APSTIPRINĀTA

29.06.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.9, 51.§)

GROZĪJUMI

26.10.2017. Gulbenes novada domes sēdē protokols Nr.14, 38.§

30.05.2019. Gulbenes novada domes sēdē protokols Nr.8, 18.§

25.07.2019. Gulbenes novada domes sēdē protokols Nr.11, 38.§

30.09.2019. Gulbenes novada domes sēdē protokols Nr.16, 8.§

27.05.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 6, 103.p. 

26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.14, 52.p.

Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisija

 • Priekšsēdētājs:
  • Sanita Mickeviča - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Juridiskās un personālvadības nodaļas vadītāja;
 • Komisijas locekļi:
  • Jānis Antaņevičs – Gulbenes novada Sociālā dienesta vadītājs;
  • Juris Duļbinskis – Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vadītājs;
  • Ainārs Brezinskis - Gulbenes novada domes deputāts;
  • Guna Pūcīte - Gulbenes novada domes deputāte.
 •  Sekretāre:
  • Lelde Bašķere - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste.
Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols
11.01.2024. plkst.09.55 Ābeļu iela 2, Gulbene, 2.stāva zāle
18.01.2024.plkst.12.00 Ābeļu iela 2, Gulbene, 2.stāva zāle
08.02.2024.plkst.10.30 Ābeļu iela 2, Gulbene, 2.stāva zāle

 

14.03.2024.plkst.12.00 Ābeļu iela 2, Gulbene, 2.stāva zāle
09.04.2024.plkst.11.30 Ābeļu iela 2, Gulbene, 2.stāva zāle
11.04.2024. PLKST.11:00 Ābeļu iela 2, Gulbene, 2.stāva zāle
22.04.2024. PLKST.8:00 Ābeļu iela 2, Gulbene, 2.stāva zāle

 

30.04.2024. PLKST.10:40 Ābeļu iela 2, Gulbene, 2.stāva zāle
16.05.2024. plkst.13:00 Ābeļu iela 2, Gulbene, 2.stāva zāle

 

29.05.2024. plkst.8:00 Ābeļu iela 2, Gulbene, 2.stāva zāle
07.06.2024. plkst.10:00 Ābeļu iela 2, Gulbene, 2.stāva zāle
13.06.2024. plkst.13:20 Ābeļu iela 2, Gulbene, 2.stāva zāle  
18.06.2024. plkst.12:30 Ābeļu iela 2, Gulbene, 2.stāva zāle