Paziņojums par pieņemto iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāķu pamatskolas aktu zāles vienkāršotā atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/82/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.11.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_82.doc

82-pielik.zip

teh-dok-82.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Stāķu pamatskolas aktu zāles vienkāršotā atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/82/ELFLA.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 15.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “RCI Gulbene”, reģ.Nr.44603001695, ar līgumcenu bez PVN 19097,41 EUR.

Lemums_2016_82.pdf

Ligums_SIA_RCI_Gulbene.pdf

log1709