Publikācijas datums:
GND-2016/82/ELFLA
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “RCI Gulbene”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 19097,41 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
27.10.2016.

Paziņojums par pieņemto iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāķu pamatskolas aktu zāles vienkāršotā atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/82/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.11.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_82.doc

82-pielik.zip

teh-dok-82.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Stāķu pamatskolas aktu zāles vienkāršotā atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/82/ELFLA.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 15.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “RCI Gulbene”, reģ.Nr.44603001695, ar līgumcenu bez PVN 19097,41 EUR.

Lemums_2016_82.pdf

Ligums_SIA_RCI_Gulbene.pdf

att