APSTIPRINĀTA

30.07.2020. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.14, 60.p.

IZMAIŅAS

30.12.2020. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.22, 53.p.

Komisijas priekšsēdētājs – Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Sandis Sīmanis;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs Kristaps Dauksts;

Komisijas loceklis – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Rita Cinkuse;

Komisijas loceklis – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas galvenā zemes lietu speciāliste Anita Deksne;

Komisijas loceklis – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vides pārvaldības speciāliste Dace Kurša;

Komisijas loceklis – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas zemes lietu speciāliste Lolita Vīksniņa;

Komisijas loceklis – Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vecākā juriste Inta Bindre;

Komisijas loceklis – Gulbenes novada domes deputāts Gunārs Ciglis;

Komisijas loceklis – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs  Normunds Audzišs;