30.07.2020. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Mantas iznomāšanas komisijas sastāvs (prot. Nr. 14, 60.p.)

APSTIPRINĀTA

Izmaiņas 30.12.2020. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.22, 53.p.

Izmaiņas 27.05.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.6, 103.p.)

Izmaiņas 29.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.11, 96.p.)

Izmaiņas 26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.14, 56.p.)

Mantas iznomāšanas komisija

Priekšsēdētājs:

Sandis Sīmanis - Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;

Priekšsēdētāja vietnieks:

Kristaps Dauksts - Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;

Komisijas locekļi:

Anita Deksne – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas galvenā zemes lietu speciāliste;

Dace Kurša – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vides pārvaldības speciāliste;

Lolita Vīksniņa – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas zemes lietu speciāliste;

Inta Bindre – Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās un personālvadības nodaļas vecākā juriste;

Guna Pūcīte – Gulbenes novada domes deputāte;

Linda Oņiskiva – Gulbenes novada iedzīvotāja;

Sekretāre:

Monta Ķelle - Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste.