30.07.2020. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Mantas iznomāšanas komisijas sastāvs (prot. Nr. 14, 60.p.)

APSTIPRINĀTA

Izmaiņas 30.12.2020. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.22, 53.p.

Izmaiņas 27.05.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.6, 103.p.)

Izmaiņas 29.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.11, 96.p.)

Izmaiņas 26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.14, 56.p.)

Mantas iznomāšanas komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs – Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Sandis Sīmanis;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs Kristaps Dauksts;

Komisijas loceklis – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Monta Ķelle;

Komisijas loceklis – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas galvenā zemes lietu speciāliste Anita Deksne;

Komisijas loceklis – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vides pārvaldības speciāliste Dace Kurša;

Komisijas loceklis – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas zemes lietu speciāliste Lolita Vīksniņa;

Komisijas loceklis – Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vecākā juriste Inta Bindre;

Komisijas loceklis – Gulbenes novada domes deputāte Guna Pūcīte;

Komisijas loceklis – Gulbenes novada iedzīvotāja Linda Oņiskiva.