30.07.2020. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Mantas iznomāšanas komisijas sastāvs (prot. Nr. 14, 60.p.)

APSTIPRINĀTA

Izmaiņas 30.12.2020. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.22, 53.p.

Izmaiņas 27.05.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.6, 103.p.)

Izmaiņas 29.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.11, 96.p.)

Izmaiņas 26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.14, 56.p.)

Izmaiņas 26.05.2022. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.10; 41.p.)

Izmaiņas 27.10.2022. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.20; 97.p.)

Izmaiņas 24.11.2022. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.23; 125.p.)

Mantas iznomāšanas komisija

 • Priekšsēdētājs: Kristaps Dauksts - Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;
 • Priekšsēdētāja vietnieks:
  • Monta Ķelle - Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste.
 • Komisijas locekļi:
  • Ineta Otvare - Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas zemes lietu speciāliste;
  • Lolita Vīksniņa – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas zemes lietu speciāliste;
  • Inta Bindre – Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās un personālvadības nodaļas vecākā juriste;
  • Guna Pūcīte – Gulbenes novada domes deputāte;
  • Linda Oņiskiva – Gulbenes novada iedzīvotāja;
 • Sekretāre: