APSTIPRINĀTA

30.07.2020. Gulbenes novada domes sēdē (prot. Nr. 14, 60.p.)

GROZĪJUMI

30.12.2020. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.22, 53.p.

27.05.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.6, 103.p.)

29.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.11, 96.p.)

26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.14, 56.p.)

26.05.2022. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.10; 41.p.)

27.10.2022. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.20; 97.p.)

24.11.2022. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.23; 125.p.)

Mantas iznomāšanas komisija

 • Priekšsēdētājs: Kristaps Dauksts - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;
 • Priekšsēdētāja vietnieks:
  • Monta Ķelle - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste.
 • Komisijas locekļi:
  • Lolita Vīksniņa – Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste;
  • Inta Bindre – Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Juridiskās un personālvadības nodaļas vecākā juriste;
  • Guna Pūcīte – Gulbenes novada domes deputāte;
  • Linda Oņiskiva – Gulbenes novada iedzīvotāja;
  • Ineta Otvare - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste.
 • Sekretāre: Saskaņā ar komisijas nolikumu komisijas sēžu protokolēšanu nodrošina Īpašuma pārraudzības nodaļa.
 Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols
31.01.2024. Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas 2.stāva zālē, plkst. 8:30
11.01.2024. Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas 2.stāva zālē, plkst. 8:30.

 

12.02.2024. Attālināti, videokonferences režīmā, plkst. 9:00
19.02.2024. Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas 2.stāva zālē, plkst. 9:00.
05.03.2024. Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas 2.stāva zālē, plkst. 9:00  
08.03.2024. Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas 2.stāva zālē, plkst. 9:00

 

27.03.2024. Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas 2.stāva zālē, plkst. 8:30
18.04.2024. Gulbenes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes ēkas 2.stāva zālē, plkst. 8:00

 

30.04.2024. Gulbenes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes ēkas 2.stāva zālē, plkst. 8:30
16.05.2024. Gulbenes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes ēkas 2.stāva zālē, plkst. 8:45
28.05.2024. Gulbenes novada pašvaldībasCentrālās pārvaldes ēkas 2.stāva zālē plkst. 8:30

 

21.06.2024. Gulbenes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes ēkas 2.stāva zālē plkst. 8:45  
       
       

 

Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols
13.06.2023. Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā , Ābeļu ielā 2
30.06.2023. Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, plkst. 8.30
24.07.2023. Plkst. 08:30 attālināti caur ZOOM (pieslēgšanās saite - meet.google.com/poj-ymnk-njp)

 

 31.07.2023.   Plkst. 8:30, attālināti caur ZOOM (pieslēgšanās saite - meet.google.com/xco-mwxf-oit)

 

 

14.08.2023. Plkst.9:00, pašvaldības administrācijas ēkas 3.stāva zālē

 

28.08.2023.  Plkst. 9:00, pašvaldības administrācijas ēkas 3.stāva zālē.
18.09.2023. Plkst. 9:00, attālināti

 

28.09.2023.
 28.09.2023. plkst. 8:30, 2.stāva zālē.
16.10.2023. plkst. 8:30, 2.stāva zālē.
31.10.2023. Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas 2.stāva zālē, plkst. 9:00.

 

30.11.2023. Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas 2.stāva zālē, plkst. 8:30.

 

28.12.2023. Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas 3.stāva zālē, plkst. 9:00.