Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Maksas pakalpojumi Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā

Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļa

 Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena 9.00 – 13.00, 14.00 - 16.00
Otrdiena 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Trešdiena 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Piektdiena

9.00 – 12.00

Ceremonijas no 13.00 saskaņā ar iesniegumiem.

Sestdiena Ceremonijas saskaņā ar iesniegumiem.

 

Vadītāja: Sandra Zuša

Vadītājas apmeklētāju pieņemšanas laiks piektdienās no plkst. 9:00 līdz 12:00.

Vietniece: Aija Korule

Saziņai:

tālrunis / fakss 64473254,

mob.tālr. 26847149,

e-pasts

 Raksti mums uz e-adresi!

Adrese:

O.Kalpaka iela 60a, Gulbene

Gulbenes novads, LV-4401

 

dzn zale

Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas darbība uzsākta 2010. gada 1. janvārī.

 

Dzimtsarakstu nodaļa veic šādus uzdevumus:


1) noslēdz laulību, reģistrē paziņotos dzimšanas un miršanas faktus;
2) izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus;
3) kārto civilstāvokļa aktu reģistru labošanas, papildināšanas, atjaunošanas un anulēšanas lietas;
4) labo, papildina, atjauno un anulē civilstāvokļa aktu reģistrus;
5) kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas;
6) saglabā arhīva fondu.

Pieprasiet atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus  dzimšanas apliecību, laulības apliecību, miršanas apliecību  elektroniski, izmantojot  www.latvija.lv vai www.epakalpojumi.lv.

Izziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju no Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas var saņemt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.