Publikācijas datums:
GND-2017/10
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Warss+”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 69854,53 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
22.02.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāmerienas pils balkona pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/10.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.03.2017. plkst.10.00.

Būvatļauja_Stāmerienas_pils_balkons.pdf

Instrukcija_2017_10.doc

pielikums_1_darbu_apjomi.xls

pielikums_2_pieteikums_dalibai_iepirkuma.doc

pielikums_3_būvdarbu_saraksts.doc

pielikums_4_specialistu_saraksts.doc

pielikums_5_kvalifikacijas_un_darba_pieredzes_apraksta_forma.doc

pielikums_6_apaksuznemeja_forma.doc

pielikums_7_finansu_piedavajuma_forma.doc

pielikums_8_liguma_projekts.doc

PIELIKUMS.7z

Rasejumi.7z

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Stāmerienas pils balkona pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/10.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 7.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Warss+”, reģ. Nr. 44103055272, ar līgumcenu bez PVN 69854,53 EUR.

Lemums_2017_10.pdf

Līgums

Vienosanas_2_GND_2017_10