Publikācijas datums:
GND-2016/67
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
16.09.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Telpu grupas pārbūve pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/67.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.09.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_67.doc

pielikumi-nr67.zip

Lizuma_PII_I_SEJUMS.pdf

Lizums_PII_būvatļauja.pdf.

Lizums_PII_II_SEJUMS.pdf

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Telpu grupas pārbūve pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/67.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka iepirkuma dokumentācijā plāno veikt būtiskus grozījumus.