Publikācijas datums:
GND-2016/84
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Grandus”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 9230,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
27.10.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Virtuves aprīkojuma piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/84.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.11.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_84.doc

Plans.pdf

Virtuves_iekartojuma_plans.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Virtuves aprīkojuma piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/84.

Gulbenes novada domes iepirkuma komisija 2016.gada 10.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Grandus”, reģ. Nr. 50103108221, ar līgumcenu bez PVN 9230,00 EUR.

Lemums_GND_2016_84.pdf

Ligums_Grandus.pdf