Statuss:
Īstenošanā
logo

Projekta nosaukums: “BEST FRIENDS against Ageism –  Intergenerational workshops between Old people and children to break the Isolation of elderly people and Support their social inclusion” (“Labākie Draugi”)

Projekta numurs: 2020-1-UK01-KA204-079111

Projekta partneri:

 • Point Europa Ltd (Lielbritānija) – vadošais partneris
 • PISTES SOLIDAIRES (Francija)
 • Gulbenesnovadapasvaldiba (Latvija)
 • KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNG /KINDERVILLA (Austrija)
 • CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI (Itālija)
 • SYMPLEXIS (Grieķija)

Projekta realizācijas ilgums: 01. 09.2020. – 31.08.2022. (24 mēneši)

Finansējums Gulbenes novada pašvaldības dalībai projektā:

 • Kopējās izmaksas – EUR 23243,00
 • ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansējums – EUR 23243,00
 • Pašvaldības priekšfinansējums (20 % no ERASMUS+ finansējuma) – EUR 4 648,60

Mērķi:

 • Attīstīt inovatīvas metodes sociālās aprūpes centru darbiniekiem, brīvprātīgajiem un mācību personālam.
 • Samazināt senioru izolētību izmantojot sociālās līdzdalības aktivitātes un to iekļaušanos mūsdienu sabiedrībā.
 • Uzlabot senioru fizisko un mentālo veselību caur sadarbību ar bērniem.
 • Pilnveidot senioru mācību procesu sadarbībā ar jauniem cilvēkiem.

Mērķa grupas:

 • Pieaugušo mācību personāls
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki
 • Neformālās izglītības pārstāvji
 • Sociālās aprūpes centru darbinieki
 • Seniori
 • Bērni

Rezultāti:
Projekta gaitā plānots:

 • Rokasgrāmata
 • Tiešsaistes mācības
 • Metožu apkopojums
 • Biogrāfiski video
 • Izvērtēšanas spēles
 • Senioru intereses pieaugums par starppaudžu mācīšanos
 • Projekta mājas lapas izstrādāšana
 • Vietējās mācībās ir piedalījušies 30 dalībnieki

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Labākie draugi
att
Attēls: Gulbenes novada sociālie un izglītības darbinieki projekta rezultātu izplatīšanas pasākumā Stāmerienā.