Statuss:
Noslēdzies
att

Numurs: Nr. DCI-NSAED/2012/287-929

Nosaukums: Globālās izglītības sabiedrības veidošana

Projekta īstenotājs, vadošais partneris: Neath Port Talbot County Borough Council (Nītas un Porttalbotas pašvaldība), Velsa, Lielbritānija

Sadarbības partneri: Gulbenes novada dome, Consell Comarcal de la Selva (La Selvas pašvaldība), Katalonija, Spānija

Īstenošanas laiks: 2013. gada aprīlis - 2016.gada marts

Finansējums

Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija programma "Attīstības izglītība un izpratnes veicināšana par attīstības jautājumiem Eiropā" (EuropeAid. Development Education Awareness Raising)

Finansējums Gulbenes novada domes dalībai projektā:

Kopējās izmaksas – EUR 252 770,00 EUR

Eiropas Komisija finansējums (75 % no kopējām izmaksām) – EUR 189 577,5

Pašvaldības priekšfinansējums (25 % no kopējām izmaksām) – EUR 63 192,5

Mērķis

Projekta mērķis ir paaugstināt sabiedrības izpratni par globālās izglītības tēmām.

  • Aktivitātes skolēniem ar mērķi veicināt izpratni par lokālās un globālās attīstības jautājumiem, attīstīt globālā pilsoņa pašapziņu.
  • Aktivitātes skolotājiem ar mērķi pilnveidot zināšanas un prasmes, iesaistot vietējās un globālās attīstības tēmas mācību procesā, laužot stereotipus un aizspriedumus par citām kultūrām.
  • Aktivitātes vietējām kopienām ar mērķi paaugstināt to līdzdalību sabiedrības procesos.

Apraksts

Projekta ietvaros Gulbenes novadā tiek organizētas apmācības, konferences, “Ideju laboratorijas” pedagogiem, sadarbībā ar līderskolām notiek darbs pie metodikas izstrādes globālās izglītības jautājumu iekļaušanai mācību procesā, kā arī tiek realizētas aktivitātes vietējās sabiedrības iesaistīšanai: vasaras nometnes skolēniem, eko-velo orientēšanās, dabas koncertzāles, vietējo kopienu iniciatīvas, diskusijas „Kafija ar politiķiem”, „Saldējums ar lielajiem”, “Kēksi ar profesionāļiem”, sabiedrības forumi.

Lasiet arī:

dearproject.co.uk/

Facebook