Statuss:
Noslēdzies
att

Green Railway

Numurs: Est-Lat 24

Projekta īstenotājs (vadošais partneris): Vidzemes Tūrisma asociācija

Sadarbības partneri:
Latvijas Zaļo ceļu asociācija
Alojas novada dome
Alūksnes novada dome
Apes novada dome
Amatas novada pašvaldība
Kocēnu novada dome
Mazsalacas novada pašvaldība
Rūjienas novada pašvaldība
Salacgrīvas novada dome
Valkas novada dome
Gulbenes novada pašvaldība
Limbažu novada pašvaldība
Valmieras pilsētas pašvaldība
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Viljandi Linnavalitsus (Igaunija)
Viljandi Vallavalitsus (Igaunija)
Halliste Vallavalitsus (Igaunija)
Mulgimaa Arenduskoda MTÜ (Igaunija)
Valga Linnavalitsus (Igaunija)
Taheva Vallavalitsus (Igaunija)
Mõniste Vallavalitsus (Igaunija)
Mõisakula Linnavalitsus (Igaunija)

Īstenošanas laiks: 01.03.2017. – 31.10.2019.

Finansējums
Projekta kopējais budžets: 1 174 938,10 EUR, Igaunijas – Latvijas programmas atbalsts: 998 697,36 EUR
Gulbenes novada domes dalībai projektā:
Kopējās izmaksas – 40 550,00 EUR
ERAF finansējums – 34 467,50 EUR
Pašvaldības finansējums – 6082,50 EUR

Projekta mērķi
Galvenais “Zaļā Dzelzceļa” projekta mērķis ir radīt jaunu un interesantu tūrisma maršrutu, izmantojot kādreizējo šaursliežu dzelzceļa veidotās līnijas Dienvid Igaunijā un Vidzemē. Gan vietējie iedzīvotāji, gan arī ceļotāji varēs izmantot vecā dzelzceļa maršrutu pārgājieniem un velo braucieniem.
Plānots ir izveidot aptuveni 750km garu maršrutu, kas ietver arī aptuveni 290km kādreizējās šaursliežu līnijas. Dienvidigaunijā maršruts vīsies caur tādām stacijām, kā Ikla, Kilingi-Nõmme, Mõisaküla, Viljandi, Valgu, Valku un caur Monisti savienojoties ar Vidzemi caur Api, Ranka, Melturi, Valmiera, Limbaži, Puikule, Ainaži, Aloja, Mazsalaca un Rūjiena.
Kā arī Latvijas teritorijā ir plānots iekļaut arī šaurszliežu dzelzceļa posmu: Alūksne – Gulbene, kur arvien kursē bānītis, kas būs kā papildus aktivitāte ceļotājiem.

Projekta aktivitātes

  • Kājāmgājēju un velomaršruta izveidošana un tā marķēšana, kā arī maršrutā esošo tūrisma objektu infrastruktūras atjaunošana
  • Zaļo dzelzceļu sadarbības tīkla izveidošana un tā uzlabošana, lai projekta partneri iegūtu zināšanas un pieredzi kā attīstīt Zaļos ceļus arī nākotnē
  • Zaļo Dzelzceļu maršruta vispusīga popularizēšana

Gulbenes novadā plānota esošās dzelzceļa līnijas Ieriķi – Gulbene sakārtošana, posma marķēšana un informatīvo zīmju uzstādīšana, kā arī skatu terases izveide netālu no Bānīša stacijas Stāmerienā un interaktīvā stenda izveide Stāmerienas stacijā.

Gulbenes novada dome sadarbības līgumu projekta īstenošanai parakstīja 22.03.2017. (reģ. Nr. GND/9.4/17/313).

 

atbalstīt Gulbenes novada domes dalību projektā “Green Railways” un garantēt līdzfinansējumu tika pieņemts 31.03.2016. domes sēdē (protokols Nr.4, 8.§).

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild autors un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

 

Informāciju par projektu apkopo un sagatavo J.Igaviņa,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste