Statuss:
Noslēdzies
ES_Sociālais fonds

Projekts: „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā”

Numurs: Nr. 9.2.4.2/16/I/004

Projekta īstenotājs: Gulbenes novada pašvaldība

Sadarbības partneri:

 • Gulbenes novada sociālais dienests
 • Gulbenes novada invalīdu biedrība
 • Gulbenes novada pensionāru biedrība „Atspulgs 5”

Īstenošanas laiks: 01.01.2017.-31.08.2023.

Finansējums:

 • Kopējās attiecināmās izmaksas – EUR 443 058.50
 • Eiropas Sociālā fonda finansējums – EUR 376 599.72
 • Valsts budžeta finansējums – EUR 66 458.78

 

Mērķis:

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Gulbenes novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem.

Galvenās aktivitātes:

 • Izglītojošas nodarbības ar fizioterapeitu fizisko aktivitāšu veicināšanai novada iedzīvotājiem;
 • Izglītojošas nodarbības ar fizioterapeitu sociālās aprūpes centros;
 • Interaktīvas nodarbības pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem par veselības veicināšanas tēmām;
 • Informatīvas akcijas, semināri, interaktīvas nodarbības par slimību profilakses jautājumiem un veselības veicināšanas tēmām;
 • Meistarklasēs par veselīga ēdiena pagatavošanu;
 • Tautas sporta nodarbības;
 • Fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumi visai sabiedrībai;
 • Peldēšanas nodarbības bērniem, senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti;
 • Paškontroles ierīču iegāde - asinsspiediena mērītāji, daudzfunkcionāli svari-ķermeņa muskulatūras mērītāji, soļu skaitītāji/pulsometri;
 • Inventāra iegāde – bumbas, paklājiņi, nūjas, slēpes, bērnu ritenīši.
Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
Attēls: veselības veicināšanas projektu aktivitātes
Attēls: vigrošanas nodarbības pagastos un Gulbenē septembrī
Noslēgušās vairākas nometnes
Vizuālis: Vasaras nometne bērniem Litenē
Afiša: vingrošanas nodarbību grafiks aprīlī
Attēls par bezmaksas vingrošanu martā Gulbenes novadā
Vingrošanas nodarbības ar sertificētu fizioterapeitu pagastos
Attēls ar vingrošanas nodarbībām Gulbenes novadā no februāra
Attēls: bezmaksas vingrošanas nodarbības janvārī
Afiša vingrošana
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att