Statuss:
Īstenošanā
Logo Eiropas Savienība līdzfinansē

Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA210-ADU-000027356
Projekta partneri:

 • GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA (Latvija) – vadošais partneris
 • CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI (Itālija)
 • ASOCIATIA CULTURALA PENTRU TEATRU SI ORIGAMI DIN ROMANIA-A.C.T.O.R. (Rumānija)

Projekta realizācijas ilgums: 01.02.2022.-01.04.2023.

Finansējums Gulbenes novada pašvaldības dalībai projektā:

 • Kopējās izmaksas – EUR 60000,00
 • ERASMUS+ Mazo partnerību finansējums – EUR 21990,00
 • Pašvaldības priekšfinansējums (20 % no ERASMUS+ finansējuma) – EUR 4398,00

Mērķis: Projektam ir divi nozīmīgi mērķi: 1. Veicināt starppaudžu izglītības izmantošanu skolās un pirmsskolās; 2. Veicināt senioru sociālo iekļaušanu. Projekta ar mērķi ir saistīti ar to, ka projekta partneri vēlētos vairāk runāt par pieaugušo, īpaši senioru, pensionāru iesaistīšanu skolēnu mācību procesā. Šajā sadarbībā projekta partneri redz ievērojamu sinerģiju, kur mazi bērni mācītos no senioriem brīvprātīgajiem, savukārt šis process veicinās senioru izolētības mazināšanos un iekļaušanās procesu. Sagaidām, ka projekta noslēgumā projekta partneru valstīs būs izveidojušās pastāvīgas vienības, kas turpinās attīstīt un ieviest starppaudžu izglītību.

Mērķa grupas:
Pašvaldības seniori, pirmsskolnieki, pirmsskolas izglītības iestāžu un SAC darbinieki.

Rezultāti:
Plānojam ka projektam būs sekojoši taustāmi rezultāti:

 1. Projekta gaitā no katras partnervalsts, kur projekta dalībnieki dosies, lai iegūtu labās prakses piemērus, tiks apkopotas 2 – 3 metodes, kas tiks iekļautas metožu katalogā un tiks iztulkotas vietējās valodās, lai šīs metodes varētuizmantot arī vietējās kopienas pārstāvji;
 2. Katrā valstī norisināsies metožu testēšanas un pielāgošanas aktivitātes, pirmkārt, lai adaptētu metodes vietējām realitātēm, otrkārt, lai iedzīvinātu starppaaudžu izglītību vietējā kopienā;
 3. Projekta noslēgumā seniori dosies veikt brīvprātīgo darbu starptautiskā līmenī. Tādā veidā organizācijas varēs arī izmēģināt, kā nodrošināt starppaaudžu izglītību starptautiskā vidē, kā arī seniori varēs mācīties no cituvalstu pieredzes;
 4. Izglītības iestādēs tiks izmantoti jaunas mācību metodes un pieejas, tādā veidā tiks veicināta bērnu izpratne par novecošanos, bērni vairāk cienīs pieaugušos un vecākus cilvēkus
 5. Organizācijas un iestādes, kas saistītas ar senioriem iegūs papildus sadarbības perspektīvu, kas ļaus šīm iestādēm pilnveidot ikdienas darbu ar senioru auditoriju.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

att
att
Logo Eiropas Savienība līdzfinansē
attels
Pieredze Italija
Vija2