Darbinieki

Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Anatolijs Savickis

Komitejas sastāvs ievēlēts 08.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē.

Ar 17.01.2024. Sociālo un veselības jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1; 2.p.) par Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Aivars Circenis.