Gulbenes novada pašvaldība ir izveidojusi 4 komitejas: Finanšu komiteju, Sociālo un veselības jautājumu komiteju, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju un Tautsaimniecības komiteju. To sastāvu veido Gulbenes novada domē ievēlētie deputāti.

Komiteju galvenais uzdevums ir sagatavot lēmumprojektus domes sēdēm. Katras komitejas pārziņā esošie jautājumi ir noteikti pašvaldības nolikumā.

Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Tās ir atklātas.

Plānotās domes un komiteju sēdes tiek publicētas

sadaļā Aktualitātes - Pasākumu kalendārs.

Par komiteju sastāvu lēmums tiek pieņemts domes sēdē.

 

Komiteju sastāvs

Komiteju sastāvs ievēlēts 08.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē

Finanšu komiteja

 • Andis Caunītis
 • Guna Pūcīte
 • Intars Liepiņš
 • Ainārs Brezinskis
 • Gunārs Ciglis
 • Normunds Mazūrs
 • Normunds Audzišs

 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

 • Anatolijs Savickis
 • Guna Švika
 • Atis Jencītis
 • Ivars Kupčs
 • Aivars Circens
 • Normunds Audzišs
 • Mudīte Motivāne

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

 • Anatolijs Savickis
 • Ivars Kupčs
 • Ainārs Brezinskis
 • Atis Jencītis
 • Lāsma Gabdulļina
 • Daumants Dreiškens
 • Aivars Circens

 

Tautsaimniecības komiteja

 • Ainārs Brezinskis
 • Guna Pūcīte
 • Guna Švika
 • Intars Liepiņš
 • Gunārs Ciglis
 • Normunds Mazūrs
 • Mudīte Motivāne