Gulbenes novada pašvaldība ir izveidojusi 4 komitejas: Finanšu komiteju, Sociālo un veselības jautājumu komiteju, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju un Tautsaimniecības komiteju. To sastāvu veido Gulbenes novada domē ievēlētie deputāti.

Komiteju galvenais uzdevums ir sagatavot lēmumprojektus domes sēdēm. Katras komitejas pārziņā esošie jautājumi ir noteikti pašvaldības nolikumā.

Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Tās ir atklātas.

Plānotās domes un komiteju sēdes tiek publicētas

sadaļā Aktualitātes - Pasākumu kalendārs.

Par komiteju sastāvu lēmums tiek pieņemts domes sēdē.

 

 

Komiteju sastāvs

Komiteju sastāvs ievēlēts 19.06.2017. Gulbenes novada domes sēdē

Izmaiņas Tautsaimniecības komitejas sastāvā 25.10.2018. (prot.Nr.22, 42.§)

Izmaiņas Sociālo un veselības jautājumu komitejas sastāvā 25.04.2019. (prot.Nr.7, 23.§)

Izmaiņas Izglītības, kultūras un sporta komitejas sastāvā 28.11.2019.. (prot.Nr.18, 42.§)

Finanšu komiteja

Normunds Audzišs

Normunds Mazūrs

Anatolijs Savickis

Andis Caunītis

Lāsma Gabdulļina

Guna Pūcīte

Andris Vējiņš

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Ieva Grīnšteine

Valtis Krauklis

Guntis Princovs

Gunārs Ciglis

Indra Caune

Anatolijs Savickis

Larisa Cīrule

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Zintis Mezītis

Intars Liepiņš

Anatolijs Savickis

Larisa Cīrule

Lāsma Gabdulļina

Stanislavs Gžibovskis

Gunārs Ciglis

Tautsaimniecības komiteja

Ilze Mezīte

Normunds Mazūrs

Gunārs Ciglis

Stanislavs Gžibovskis

Andris Vējiņš

Guna Pūcīte

Normunds Audzišs