Darbinieki

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Anatolijs Savickis.

Komiteju sastāvs ievēlēts 08.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē.

Ar 17.01.2024. Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu (protokols Nr.1; 2.p.) par Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Atis Jencītis.