Sēdes ieraksts

1. Par M.R. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

2.Par S. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

3.Par S. J. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

4.Par D. G. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

5. Par D. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

6.Par dzīvojamās telpas Līkā iela 10-22, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

7. Par dzīvojamās telpas “Šķieneri 7”-1, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

8.Par dzīvojamās telpas “Šķieneri 8”-4, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

9. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

10. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

11. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

12. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

13. Par dzīvokļa Litenes iela 29-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

14.Par dzīvokļa Līkā iela 25A-25, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

15. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-67, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

16. Par dzīvokļa Līkā iela 28-29, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

17. Par dzīvokļa Parka iela 31-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

18. Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

19.Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

20. Par dzīvokļa Viestura iela 41-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

21. Par dzīvokļa Upes iela 2-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

22. Par dzīvokļa Upes iela 2-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

23. Par dzīvokļa Dārza iela 11-16, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

24. Par dzīvokļa “Gulbīša internāts” - 1, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

25. Par dzīvokļa “Gulbīša internāts” - 4, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

26. Par dzīvojamās  mājas “Tālumi”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

27. Par dzīvokļa “Gaujmalas”-6, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

28. Par dzīvokļa “Grabažskola”-3, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

29. Par dzīvokļa “Grabažskola”-5, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

30. Par dzīvokļa “Ražotāji”-7, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

31. Par dzīvokļa “Vītoli” - 8, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

32. Par dzīvokļa “Egles” - 2, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

33. Par dzīvokļa “Krasti-2” un “Krasti-4”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

34. Par dzīvokļa “Gatves 6”-1, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

35.Par dzīvokļa “Gatves 6”-3, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

36. Par dzīvokļa “Gatves”-12, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

37. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 3”-2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

38. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

39. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 7”-3, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

40. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 8”-5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšnu

41. Par dzīvokļa “Stāķi 3”- 4, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

42. Par dzīvokļa “Stāķi 18”- 11, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

43. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-18, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

44. Par dzīvokļa “Šķieneri 9”-12, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

45. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”- 21, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

46. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”- 47, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

47. Par dzīvokļa “Apogi”-1, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

48. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 3”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

49. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”- 15, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

50. Par dzīvokļa “Veiši”-6, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

51. Par dzīvokļa “Veiši”-9, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

52. Par dzīvokļa “Veiši”-10, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

53. Par dzīvokļa “Grabažskola”-1, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

54. Par dzīvokļa “Grabažskola”-7, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

55. Par dzīvokļa “Gaujmalas”-4, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

56. Par dzīvokļa “Gaujmalas”-23, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

57. Par dzīvokļa Skolas iela 3-1, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

58. Par dzīvokļa “Virānes skola”-6, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

59. Par dzīvokļa “Kopdarbība”-1, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

60. Par S. K. iesnieguma izskatīšanu

61. Par J. A. iesnieguma izskatīšanu

62. Par N. B. iesnieguma izskatīšanu

63. Par I.K. iesnieguma izskatīšanu

64. Par J.R. iesnieguma izskatīšanu

65. Par stipendiju piešķiršanai atbalstāmo profesionālo studiju nozarēm un kopējo pirmreizēji atbalstāmo stipendiātu skaitu 2023.gadā

66. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “VK Gulbene”

67. Par Rankas pamatskolas attīstības plāna 2023.-2025.gadam apstiprināšanu

68. Par privātās vispārējās izglītības iestādes Gulbenes Valdorfa pamatskola līdzfinansēšanu 2023.gadā

69. Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Krapa - 17” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

70. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Smiltāji” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

71. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “SIA Vārpa” sastāva grozīšanu un adreses piešķiršanu

72. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Rema Logos” sastāva grozīšanu un jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

73. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jaungulbenes pagasta nekustamajam īpašumam “Slavītes”

74. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Silmalas - 1”

75. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Veczellenes”

76. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Vidiņi”

77. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Lazdu iela 7A - 8 atsavināšanu

78. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma O. Kalpaka iela 47 - 13 atsavināšanu

79. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 19 - 3 atsavināšanu

80. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 42” sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 008 0035, ½ domājamās daļas atsavināšanu

81. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Pēteri” atsavināšanu

82. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Vāverītes” atsavināšanu

83. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Gatves 7” - 5 atsavināšanu

84. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Ceļmalas 3” - 14 atsavināšanu

85. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 18” - 26 atsavināšanu

86. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 2” - 10 atsavināšanu

87.Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Silarāji” atsavināšanu

88. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Jaunzemīši” atsavināšanu

89. Par kustamās mantas – kokmateriālu 55,4 m3 apjomā atsavināšanas izbeigšanu

90. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 44, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

91. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 55, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

92. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 81, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

93. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Būrukakti” nosacītās cenas apstiprināšanu

94. Par nekustamā īpašuma Litenes iela 39A, Gulbene, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

95. Par nekustamā īpašuma Litenes iela 41A, Gulbene, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

96. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 44 – 6, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

97. Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5 k-5 – 16, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

98. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Jauncelmiņi 1” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

99. Par dzīvokļa īpašuma “Gulbītis 2” – 14, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

100. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužu lauks” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

101. Par dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 2” – 11, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

102. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Indrāni 1” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

103. Par nekustamā īpašuma Pavasara iela 4, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

104. Par nekustamā īpašuma Zvaigžņu iela 4A, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

105. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Pļavas” pircēja apstiprināšanu

106. Par kustamās mantas - traktora (pašgājēja iekrāvēja) PEA - 1,0 (valsts reģistrācijas numurs T5683LC), pircēja apstiprināšanu

107. Par kustamās mantas - traktora (riteņtraktora) T-150K (valsts reģistrācijas numurs T3238LF), pircēja apstiprināšanu

108. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai

109. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

110.Par servitūta ceļa noteikšanu

111. Par Gulbenes novada domes 2023.gada 26.janvāra lēmuma Nr.GND/2023/49 “Par Gulbenes novada pašvaldībai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” atzīšanu  par spēku zaudējušu

112. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā “Robežkalns” sadali būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P34 Sinole – Silakrogs posma km 0,11 līdz km 0,37 pārbūve” realizācijai, zemes gabala nodošanu bez atlīdzības valsts  īpašumā Satiksmes ministrijas personā

113. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu

114. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada konkursa “Te rodas!” nolikums” apstiprināšanu

115. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam aktualizētā Rīcības plāna 2022.-2024.gadam un Investīciju plāna 2022.-2024.gadam apstiprināšanu

116. Par Gulbenes novada būvvaldes 2022.gada 20.decembra lēmuma  Nr.BIS-BV-5.12-2022-626 apstrīdēšanu

117. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2022.gada 30.jūnija iekšējā normatīvajā aktā Nr.GND/IEK/2022/16 “Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu

118. Par dalību atbalsta programmā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stāķi 18”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

119. Par dalību atbalsta programmā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  “Šķieneri 10”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

120. Par Ata Barinska atbrīvošanu no Gulbenes novada Kultūras pārvaldes vadītāja amata

121. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas sastāvā

122. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Zemturu pļava” atsavināšanu

123. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Kreimenes” atsavināšanu

124. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

125. Par dzīvokļa ”Blektes”-2, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

126. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

127. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

128. Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu apstiprināšanu

129.Par kustamās mantas – kokmateriālu 32,3 m3 apjomā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

130.Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Spārītes” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

131. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Somiju

132. Par grozījumu veikšanu 2018.gada 1.aprīļa Deleģēšanas līgumā Nr. GND/9.13/18/351

133. Par cirsmu nekustamajā īpašumā Tirzas pagastā ar nosaukumu “Valdiņi” pircēja apstiprināšanu