Statuss:
Noslēdzies
logo

Projekta numurs: 2018-1-FR01-KA201-047884

Projekta partneri:

 • Pistes Solidaires (Francija) – vadošais partneris
 • COLLEGE ROSA PARKS (Francija)
 • CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI ONLUS
 • ASSOCIAZIONE (Itālija)
 • IS "Duca Abruzzi - Libero Grassi" (Itālija)
 • Gulbenes novada pašvaldība (Latvija)
 • KNOW AND CAN ASSOCIATION (Bulgārija)
 • 119 Secondary School "Academician Mihail Arnaudov" (Bulgārija)
 • UNIVERSITY COLLEGE LEUVEN (Beļģija)

Projekta realizācijas ilgums: 01.09.2018. - 28.02.2021. (30 mēneši)

Finansējums Gulbenes novada pašvaldības dalībai projektā:

 • Kopējās izmaksas – EUR 29 021,00
 • ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansējums – EUR 28 421,00
 • Pašvaldības priekšfinansējums (20 % no ERASMUS+ finansējuma) – EUR 5 684,20
 • Pašvaldības līdzfinansējums – EUR 600,00

Mērķis: meklēt alternatīvus veidus skolēnu motivēšanai mācīties un paplašināt skolotāju zināšanas un metodisko bāzi, lai mazinātu riskus skolēnu priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai.

Mērķa grupas:

 • Neformālās izglītības pārstāvji
 • Pedagogi
 • Skolēni, tie, kas jau ir priekšlaicīgi pārtraukuši mācības vai tie, kuriem ir liels risks priekšlaicīgi pamest mācības.

Aktivitātes:
Projekta aktivitātes balstās uz starpnozaru pieeju. Tā pamatā ir balstīts darbs uz neformālo izglītības metožu integrēšanu formālās izglītības sektorā, lai bagātinātu skolotāju metodes ikdienas darbā skolā un klasē.

 • 4 starptautiskās projekta koordinatoru sanāksmes.
 • 5 projekta intelektuālie rezultāti.
 • 1 projekta rezultātu izplatīšanas pasākums
 • 2 starptautiskās pieaugušo mobilitātes

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

att