Statuss:
Noslēdzies
att

Projekta numurs: 2018-1-LV01-KA201-046968

Projekta partneri:

 • Gulbenes novada pašvaldība (Latvija) – vadošais partneris
 • SCOALA GIMNAZIALA NR. 79 (Rumānija)
 • SDRUDZENIE ZNAM I MOGA (Bulgārija)
 • Point Europa Ltd (Lielbritānija)
 • 18 Comprehensive school William Gladstone (Bulgārija)
 • College Pierre Emmanuel (Francija)
 • ASOCIATIA CULTURALA PENTRU TEATRU SI ORIGAMI DIN ROMANIA-A.C.T.O.R. (Rumānija)
 • PISTES SOLIDAIRES (Francija)

Projekta realizācijas ilgums: 01.11.2018. - 31.10.2019. (12 mēneši)

Finansējums Gulbenes novada pašvaldības dalībai projektā:

 • Kopējās izmaksas – EUR 18 792,00
 • ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansējums – EUR 18 792,00
 • Pašvaldības priekšfinansējums (20 % no ERASMUS+ finansējuma) – EUR 3758,40

Mērķis: dalīties labajā praksē skolēnu efektīvākas un radošākas mācību vides veidošanai un pedagogu, jaunatnes darbinieku prasmju attīstīšanai.

Mērķa grupas:

 • pedagogi un jaunatnes darbinieki

Aktivitātes:
Personāla apmācību laikā gūtā pieredze, zināšanas un idejas ļaus integrēt citu valstu labās prakses piemērus un pilnveidot Gulbenes novada neformālās un formālās izglītības iestāžu darbu, veidojot mūsdienīgu, inovatīvu izglītības piedāvājumu Gulbenes novada jauniešiem.

 • 2 starptautiskās projekta koordinatoru sanāksmes.
 • 4 projekta partneru personāla apmācības
 • 16 izstrādātas mācību programmas
 • 1 projekta rezultātu izplatīšanas pasākums

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.