Statuss:
Noslēdzies
logo

Projekta nosaukums: Escape Exclusion – Educational inclusive escape adventures for schools and youth work  (Izglītojoši un iekļaujoši izlaušanās piedzīvojumi skolām un jaunatnes darbiniekiem)

Projekta numurs: 2020-1-LV01-KA201-077539

Projekta partneri:

 • Gulbenes novada pašvaldība (Latvija) – vadošais partneris
 • STRANAIDEA Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus (Itālija)
 • ASOCIACION PROMESAS Promotora de Metodologías Educativas para una Sociedad Alternativa y Sostenible (Spānija)
 • Youth Exchange Service (Nīderlande)
 • Jaunpils vidusskola (Latvija)
 • Coöperatie Democratisch Voortgezet Onderwijs De Vallei U.A (Nīderlande)
 • ASOCIACION CASA DE LA BENEFICENCIA - COLEGIO LA MILAGROSA Y SANTA FLORENTINA (Spānija)

Projekta realizācijas ilgums: 01.12.2020. – 30.11.2022. (24 mēneši)

Projekta mērķis un inovācija: radīt jaunus iekļaujošus un izglītojošus metodiskos rīkus skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem, izmantojot brīvā laika pavadīšanas spēles - izlaušanās istabas (Escape room) pieeju.

Uzdevumi:

 • veidot pašu projektu kā iekļaujošu mācīšanās platformu, kurā partneri un citas ieinteresētās personas/puses mācās viens no otra un savstarpēji, sniedzot ieguldījumu gan ar savu pieredzi, zinātkāri un gatavību eksperimentēt un papildināt savas pedagoģiskās prakses;
 • stiprināt starpnozaru partnerības gan lokālā gan starptautiskā mērogā savas organizācijas profesionalitātes un kapacitātes stiprināšanai;
 • veidot iekļaujošas klases/vides, iekļaujot iekļaušanas tēmu darba kārtībā un izstrādājot rīkus, kas veicina iekļaušanu visplašākajā to tēmu spektrā;
 • dot iespēju iesaistītajiem profesionāļiem celt pašapziņu  un stiprināt pārliecību par savām kompetencēm un prasmēm ieviest jauninājumus praksē un padarīt «Izlaušanās piedzīvojumu» par daļu no izglītības darba pieejas.

Projektā iesaistītās iestādes no Gulbenes novada:

 • Tirzas pamatskola
 • Gulbenes novada vidusskola
 • jauniešu iniciatīvu centrs “B.u.M.s.”

Mērķa grupas:

 • skolotāji
 • jaunatnes darbinieki
 • skolēni
 • jaunieši

Aktivitātes:

 1. Divas starptautiskas mācības  skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem par izlaušanās istabu variantiem, iekļaujošas mācīšanās vides veidošanas nosacījumiem, pieredzes apmaiņas, ideju laboratorijas jaunu izlaušanās piedzīvojumu moduļu izstrādei.
 2. Jaunu metožu izstrāde, testēšana un aprobācija vietējās skolās un jauniešu centros.
 3. Atbalsta materiālu skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem izstrāde:
  1. IO1  «FIND YOUR WAY» - dažādu izlaušanās metožu paraugu apkopojums
  2. IO2 «INS&OUTS» - metodiskais materiāls ar «iekļaujošu izlaušanās piedzīvojumu» metožu izstrādātiem, testētiem un detalizēti aprakstītiem moduļiem
  3. IO3 «INCLUSIVE CLASSROOMS» - ieteikumu apkopojums kā «izlaušanās piedzīvojums» var palīdzēt veidot iekļaujošu mācīšanās vidi, vēl ieteikumi iekļaujošas mācīšanās vides veidošanai, balstoties uz projekta partneru pieredzēm.
 4. Projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi.

Finansējums Gulbenes novada pašvaldības dalībai projektā:

Kopējās izmaksas – EUR 29 829,00

ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansējums – EUR 29 829,00

Pašvaldības priekšfinansējums (20 % no ERASMUS+ finansējuma) – EUR 5 965,80

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Attēls: projekts Escape Exclusion noslēdzies dalībnieki
Ilustratīvs attēls no projekta noslēguma pasākuma
Attēls ar Tirzas pamatskolas skolēniem izlaušanās spēlē
Foto ar skolēniem, kuri izmēģina izlaušanās spēli 3
Escape
att