Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: “Be:In (Inclusive participation: best practice sharing and networking)” (Iekļaujošā līdzdalība: dalīšanās labajā praksē un tīklošanās)

Numurs: 2016-1-FR01-KA204-024219

Projekta īstenotājs (vadošais partneris): Mairie de Billère/ Billère pašvaldība (Francija)

Sadarbības partneri:

  • Gulbenes novada dome,
  • Comune di Silvi /Silvi pašvaldība (Itālija)
  • Istiea – aedipsos pašvaldība (Grieķija)
  • Saillans pašvaldība (Francija)
  • Biedrība “Towarzystwo Urbanistow Polskich” (Polija)
  • Timisoara starpkultūru institūts (Rumānija)

Īstenošanas laiks: 01.09.2016. – 31.08.2018. (2 gadi)

Finansējums Gulbenes novada domes dalībai projektā:

  • Kopējās izmaksas – EUR 11 325
  • ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansējums – EUR 11 245
  • Pašvaldības priekšfinansējums (20 % no ERASMUS+ finansējuma) – EUR 2 249
  • Pašvaldības līdzfinansējums – EUR 80

Mērķis

Projekta mērķis ir labās prakses apmaiņa starp pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām par tēmu: kā veicināt līdzdalību mērķa grupām, kuras visgrūtāk aizsniegt un iesaistīt.

Aktivitātes:

2 starptautiskās projekta koordinatoru sanāksmes;

4 starptautiskās mācību vizītes (viena no tām tiks organizēta Gulbenes novadā)

Partneru labās prakses piemēru apkopojums

Projekta novērtēšanas un rezultātu izplatīšanas pasākumi

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.