Statuss:
Noslēdzies
att

Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana

Numurs: 8.1.2.0/17/I/013
Projekta īstenotājs: Gulbenes novada dome
Īstenošanas laiks: 01.12.2017. – 31.12.2020.

Finansējums:

 • Kopējās izmaksas – 5 081 703.40 EUR
 • Attiecināmās izmaksas – 4 736 985.44 EUR, t.sk.:
 • ERAF finansējums (63,96% no attiecināmajām izmaksām) – 3 029 878.00 EUR
 • Valsts budžeta dotācija pašvaldībām (9,01 % no attiecināmajām izmaksām) – 426 776.86 EUR
 • Pašvaldības finansējums (11,25 % no attiecināmajām izmaksām) - 1 280 330.58 EUR
 • Neattiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums) - 344 717.96 EUR

Mērķis
Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Gulbenes novadā, nodrošinot izglītības programmu daudzveidību, attīstot izglītības iestāžu infrastruktūru un izveidojot modernu, ergonomisku un mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi.

Mērķa grupa
Trīs pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes Gulbenes novadā:

 1.  Gulbenes 2.vidusskola;
 2.  Gulbenes sākumskola;
 3.  Gulbenes novada valsts ģimnāzija.

 

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības:

 1. ergonomiskas mācību vides izveide, tajā skaitā ergonomisku un viegli pārvietojamu mēbeļu iegādi, telpu pārbūvi un atjaunošanu, kā arī pietiekama apgaismojuma klašu telpās nodrošināšanu;
 2. informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
 3. internāta ēkas pārbūve Gulbenes pilsētā esošo vispārējās izglītības iestāžu vajadzībām – ēkas jumta seguma nomaiņa, pārseguma siltināšana, ēkas fasādes siltināšana, pirmā stāva apkures, elektroinstalācijas nomaiņa un telpu pārbūve internāta vajadzībām;
 4. izglītības iestāžu sporta infrastruktūras uzlabošana, veicot Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona skrejceļu pārbūve;
 5. reģionālā metodiskā centra attīstība Gulbenes novada valsts ģimnāzijā, veicot telpu pārbūvi un atjaunošanu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu.

Projekts tiks īstenots 38 mēnešu laikā un tā ietvaros līdz 2020.gada beigām pilnībā tiks modernizētas 3 vispārējās izglītības iestādes, radot pievilcīgu mācību vidi kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai.