Iespieddarbi Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta"
Līgumsumma
bez PVN EUR 6375,00
GND-2014/60
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Baložu ielas pārbūvei

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Vertex projekti"
Līgumsumma
bez PVN EUR 5700,00
GND-2014/61
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2015.gadā

Piegādātājs / izpildītājs
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs"
Līgumsumma
bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 29246,59
GNGPP-2014/6
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumi 2015.gadam

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „ZZ Dats",
Līgumsumma
bez PVN EUR 5194,90
GND-2014/59
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada domes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Farta"
Līgumsumma
bez PVN EUR 11268,00
GND-2014/58
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNGPP-2014/5
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes novada pārbūvējamo ceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Projekts EAE"
GND-2014/57
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu pamatskolas, Stāķu sporta nama vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA "MK ENERGY"
Līgumsumma
bez PVN EUR 22 560.00
SR 2014/4
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2014/54/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Kancelejas preču piegāde Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei un tās pārraudzībā nodotajām iestādēm

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Officeday Latvia"
Līgumsumma
bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 11337,00
GNGPP-2014/3
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Aukstuma skapju piegāde medību produkcijas uzglabāšanai

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Purnavu muiža"
Līgumsumma
bez PVN EUR 21840,00
GND-2014/53
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes pilsētas Brīvības ielas posma remonts

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Rubate”
Līgumsumma
EUR 21997.00
GND-2014/51
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Malkas piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Silmalas"
Līgumsumma
bez PVN EUR 26 000.00
SR 2014/3
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes novada Lejasciema pagasta ceļa “Veri-Jānuži” seguma remonts

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „RUBATE"
Līgumsumma
bez PVN EUR 32287,35
LPP 2014/3
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Lietotas automašīnas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldei

Piegādātājs / izpildītājs
IK “Gints Seglins”
Līgumsumma
bez PVN EUR 7900,00
GNDPP -2014/5
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes novada Litenes pamatskolā

Piegādātājs / izpildītājs
ZS „Madaras"
Līgumsumma
bez PVN 26486 EUR
GNLPP-2014/3
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Divu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 kategorijas elektromobiļu piegāde Gulbenes novada domei

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Moller Auto Latvia”
Līgumsumma
bez PVN EUR 45899,18
GND-2014/48/KPFI
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Microsoft programmatūras licenču noma 3 gadiem Gulbenes novada izglītības iestāžu vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „DPA"
Līgumsumma
bez PVN EUR 10057,50
GND-2014/49
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNDPP -2014/4/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNDPP -2014/3
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2014/45
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2014/41/ELFLA
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2014/42
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2014/43/KPFI
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes novada pašvaldības mājaslapas izstrāde

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „RATE Business Solutions"
Līgumsumma
bez PVN EUR 5650,00
2014/40
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Tirzas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA "ĢL Konsultants"
Līgumsumma
bez PVN EUR 159000,00
GND-2014/38/KPFI
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Stāķu sporta halles energoefektivitātes paaugstināšana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „RCI Gulbene"
Līgumsumma
bez PVN EUR 199300,00
GND-2014/39/KPFI
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Jaungulbenes ciema ielu un gājēju celiņu ārējā elektroapgaismošana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „ELTORS”
Līgumsumma
bez PVN EUR 18380,48
GNJPP - 2014/2
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Mācību saimnieciskā korpusa piebraucamā ceļa rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Rubate"
Līgumsumma
bez PVN EUR 71994,94
GND-2014/36/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas renovācijas darbi

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „SCO Centrs"
Līgumsumma
bez PVN EUR 63790,89
GND-2014/35
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2014/34/KPFI
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND -2014/33
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvuzraudzība Naglenes ielas rekonstrukcijai Gulbenē

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „BaltLine Globe"
Līgumsumma
EUR 3450,00 bez PVN
GND-2014/32/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Cietā kurināmā apkures katla piegāde un uzstādīšana Stradu pagasta Stāķu katlu mājai

Piegādātājs / izpildītājs
AS "KOMFORTS"
Līgumsumma
bez PVN EUR 21572.00
SR 2014/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2014/25
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „AKVARIUS”
Līgumsumma
bez PVN ir 25 600,00 EUR
GNLPP – 2014/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2014/24
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Jaunas komercfurgona tipa, trafarētas un aprīkotas automašīnas iegāde Gulbenes novada domei

Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Euro - Auto"
Līgumsumma
bez PVN EUR 24590,00
GND-2014/22
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2014/23/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Degvielas iegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes vajadzībām 2014./2015.gadam

Piegādātājs / izpildītājs
AS “Virši-A”
Līgumsumma
EUR 18055,00 bez PVN
GNDPP -2014/2
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Tirzas pagasta Tirzas ciemā"

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Siltumkomforts”
Līgumsumma
bez PVN EUR 149555,78
GND-2014/21/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemā"

Piegādātājs / izpildītājs
personu apvienība SIA "Siltumkomforts" un SIA „AKVILONS Z"
Līgumsumma
bez PVN EUR 365650,95
GND-2014/20/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Mazlietotas vieglās automašīnas iegāde Gulbenes novada domes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
Ginta Segliņa
Līgumsumma
bez PVN EUR 23450,00
GND-2014/18
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Rubate"
GND-2014/16/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Gulbīša ciemā"

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Siltumkomforts”
Līgumsumma
bez PVN EUR 189416,11
GND-2014/17/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
LPP 2014/2/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „SDS Projekti”
Līgumsumma
bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 30 000
GNGPP-2014/2
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2014/12/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2014/10
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2014/9
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Malkas piegāde Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām 2014.gadā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Dzirnavkalns J”
Līgumsumma
EUR 21549,00 bez PVN
GNDPP- 2014/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Rankas pagasta Rēveļu ciemā”

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Siltumkomforts"
Līgumsumma
bez PVN EUR 121570,00
GND-2014/8/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNGPP-2014/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2014/7/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Mehāniskās pieplūdes – nosūces vēdināšanas sistēmas ierīkošana mācību saimnieciskajā korpusā Skolas ielā 10/12

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „AMOS. L.V."
Līgumsumma
bez PVN EUR 34565,52
GND-2014/6
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNGPP / 5056 / 2014/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2014/5
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNBPP -2014/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Sociālās aprūpes centra izveidošana, 2.kārta

Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Vidzemes Būvnieks"
Līgumsumma
bez PVN EUR 175950,19
GND-2014/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Šķeldas piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „IMU"
Līgumsumma
bez PVN EUR 45000,00
GND-2014/3
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

23 personu grupas transportēšana un ceļojuma apdrošināšana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Averoja”
Līgumsumma
bez PVN EUR 7868,01
GND-2014/4
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Vides pakalpojumu grupa"
Līgumsumma
11,35 EUR par 1m3 apsaimniekoto sadzīves atkritumu daudzumu bez PVN
GND-2014/2
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Malkas piegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām 2014.gadam

Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Aurava”
Līgumsumma
bez PVN EUR 6564,00
GNLPP -2014/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GNDPP -2014/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums